Làm bảng hiệu alu, chữ nổi bằng mica sáng đèn
Bảng hiệu trà sữaBảng hiệu tiệm xăm.