Làm bảng hiệu tại đà nẵng, làm hộp đèn, bảng hiệu alu, chữ inox...
Hộp đèn nóc xe buýt Primier Village Đà Nẵng.