Bảng hiệu alu chữ nổi, đèn led bên trong.
Chữ mica dựng nổi, đèn led siêu sáng bên trong