ĐNO - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh vừa ký phê duyệt tiếp nhận dự án “Hỗ trợ phẫu thuật nhãn nhi tại Bệnh viện Mắt Đà Nẵng” do tổ chức The Fred Hollows Foundation (FHF), Úc tài trợ, với tổng giá trị tài trợ gần 724 triệu đồng.

Với mục tiêu giảm mù lòa có thể phòng tránh được ở trẻ em miền Trung Việt Nam, dự án sẽ hỗ trợ 50 ca phẫu thuật nhãn nhi và tổ chức khám sàng lọc các bệnh về mắt cho trẻ em tại Bệnh viện Mắt Đà Nẵng; nâng cấp phần cứng HMIS thuộc hệ thống thông tin y tế của Bệnh viện Mắt Đà Nẵng. Dự án được thực hiện trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 12-2018.

UBND thành phố giao Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo Bệnh viện Mắt Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành thủ tục tiếp nhận và triển khai dự án đúng mục đích; thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 93/2009/NĐ-CP của Chính phủ về Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và Thông tư số 225/2010/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách Nhà nước.